30-07-08

CSA, de drijfkracht van ons zelfoogstsysteem

CSA staat voor Community Shared/Supported Agriculture. Landbouw gedragen door de gemeenschap. In het nederlands wordt ook wel "pergola" gebruikt. De mensen zijn dan de peilers, het pergolageraamte dat de landbouw draagt. Deze gedachte is eigenlijk de diepere drijfkracht achter ons zelfoogstsysteem. Wij willen de mensen aansporen om mee verantwoordelijkheid te dragen in de voedselketen.

Door aan het begin van het seizoen een oogstaandeel te kopen geef je een boer de kans om zonder andere zorgen aan je groenten en fruit te werken. Hij is dus zeker van een waardig loon voor het aankomende seizoen. Echte "fair trade" dus. Risico's (zoals weersomstandigheden) worden ook door boer én leden gedragen. Daar het hier om zeer veel teelten gaat zal de ene betere de andere minder geslaagde teelt compenseren.

Door te kiezen voor ecologische landbouw nemen de leden een tweede verantwoordelijkheid op: Respect voor zichzelf (gezonde voeding voor lichaam en geest), voor natuur en leefmilieu en bijgevolg ook voor de komende generaties.

 

Meer over CSA: http://www.csa-netwerk.be/

13:24 Gepost door Boer Michiel in 4 CSA | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

18-06-08

Engagementsverklaring

Engagement boer:

 • Een gevariëerd aanbod seizoens ("vollegronds") groenten kweken voor dagelijks gebruik van de leden. Dagelijks gebruik impliceert niet invriezen of inmaken. Wanneer op een bepaald moment toch groenten of fruit in overvloed aanwezig zijn (afwezigheid leden, uitzonderlijk weer,...) dan zal de boer de leden op de hoogte brengen dat er veel ruimer mag geoogst worden.

 • Biologische en ecologische teeltmethoden toepassen.

Bodemvruchtbaarheid en milieu staan centraal.

Organische bemesting: Verbeteren bodem en bodemleven.

Gebruik groenbemesters om humusgehalte op peil te houden

Ruime vruchtwisseling: Voorkomen van ziekten en plagen

Geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest

Engagement lid:

 •  Je betaalt aan het begin van het seizoen een overeengekomen bedrag en wordt zo oogstaandeelhouder. Je mag een jaar lang, voor eigen dagelijks gebruik, zélf groenten oogsten op het veld. In sommige gevallen kan de boer een maximum gewicht of aantal aanduiden om iedereen de kans te geven van de teelt te genieten.
 • In een gezin moet elk lid ingeschreven worden.

 • Je oogst wanneer je wilt, volgens de richtlijnen van de boer. Die wordenop het veld aangegeven en via e-mail verstuurd. Je brengt je eigen mand of verpakking mee. Bepaalde werktuigen om te oogsten zullen op het veld aanwezig zijn.
 • Delegeren, iemand anders voor je laten oogsten, is niet toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier, in samenspraak met de boer, van worden afgeweken.
 • Doorverkopen van groenten is niet toegestaan.

 • Elk lid is vrij om mee te helpen op het veld. Alle hulp is welkom.

 • Volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. De boer kan niet verantwoordelijk gesteld worden. Honden worden vooraan het veld vastgemaakt.

 

Nog enkele opmerkingen:

 

 • Het Wijveld is gelegen in de Kwadenplasstraat in Destelbergen, vlakbij de wijk Westveld in Sint-Amandsberg. Zie "ligging" in het menu.

 • Respect voor de anderen, de groenten en de natuur is de basis van dit project.
 • Het oogstrisico wordt gedeeld tussen boer en oogstaandeelhouders. Door zeer veel verschillende groenten te kweken wordt het zo veel mogelijk beperkt.

 • De oogstaandeelhouders krijgen een wachtwoord waarmee ze hun aanwezigheid op het veld kunnen legitimeren.

 • Via een e-nieuwsbrief worden ze op de hoogte gehouden van activiteiten en oogstrichtlijnen.

 • In november wordt er een evaluatievergadering georganiseerd.

 • Het “lidgeld” wordt elk jaar in februari betaald.

 • Nieuwe leden komen op een wachtlijst. In maart, wanneer het duidelijk is hoeveel leden zich opnieuw engageren, worden zij op de hoogte gebracht of ze kunnen deelnemen. Vijftien maart moeten alle lidgelden betaald zijn. Zo krijgt de boer de kans om tijdig het seizoen voor te bereiden.

 • De leden kunnen altijd inzage vragen in de boekhouding.

08:04 Gepost door Boer Michiel in 2 Info zelfoogst | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8